✘ همه چی داری و هیچی نداری

تنهــــایـی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت !

رفیق داری…

همــــــــدرد نداری!

عشق داری…

تکیـــــــــه گاه نداری!

یکی و دوست داری…

حضــــــورشو نداری!

مثل همیــــشه….

همه چــــــی داری و …. هیچــــــــی نداری..


تنهــــایـی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت !

رفیق داری…

همــــــــدرد نداری!

عشق داری…

تکیـــــــــه گاه نداری!

یکی و دوست داری...

حضــــــورشو نداری!

مثل همیــــشه….

همه چــــــی داری و .... هیچــــــــی نداری..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.