✘ دخترا

یـــه دخـترایی هستــــن&#۱۰۰۰۸;مغــــرورن&#۱۰۰۰۸;……

بــه کســــی&#۱۰۰۰۸;رو &#۱۰۰۰۸;نمیــــدن……

زود عصـبـــی میشـــن……

تـایــه چیــزی میگـــی تنــدتنـــد جـواب میـــدن…….

&#۱۰۰۰۸;لـجـــــبازن&#۱۰۰۰۸;…….

اینـــارو اذیــت نکنیـــــن…….

اینـــاســـراســــــــر&#۱۰۰۰۸;احـــســـــــاســــن&#۱۰۰۰۸;…….

اینـــاهمونایــیـن کــه با یـه آهنـــــگ غمگـیـــن گــریـــه شـــون میگیــره……

و حـتـــی واســـه شخصیــــت&#۱۰۰۰۸;کـارتـــونی&#۱۰۰۰۸;دل میســوزونـن……

اینـــارواذیـــت نکنیــــن…….

اینـــا……

&#۱۰۰۰۸;غـصــــه هــای یـواشــــکــی&#۱۰۰۰۸;دارن……. 

یـــه دخـترایی هستــــن✘مغــــرورن✘......

بــه کســــی✘رو ✘نمیــــدن......

زود عصـبـــی میشـــن......

تـایــه چیــزی میگـــی تنــدتنـــد جـواب میـــدن.......

✘لـجـــــبازن✘.......

اینـــارو اذیــت نکنیـــــن.......

اینـــاســـراســــــــر✘احـــســـــــاســــن✘.......

اینـــاهمونایــیـن کــه با یـه آهنـــــگ غمگـیـــن گــریـــه شـــون میگیــره......

و حـتـــی واســـه شخصیــــت✘کـارتـــونی✘دل میســوزونـن......

اینـــارواذیـــت نکنیــــن.......

اینـــا......

✘غـصــــه هــای یـواشــــکــی✘دارن....... 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.