یوهو

وارد بخش مدیریت وبلاگم شدم یه وبلاگو دیدم مثلا خواسته تبلیغ دین کنه هه چه مسخره بود حالا اینو بگذریم
 اگه روان شناس شم تصمیم دارم اول خودمو روان کاوری کنم
بااین حجم ناراحتی وتنش طبیعیم هست مشکل روحی روانی پیدا کنم
بخند بروی دنیا دنیا به روت بخنده هه
من قوی من میتونم  یکم خودمو دلداری مسخره بدم اره تو میتونی زهرا افرین پیش به سوی اینده درخشان
یکمم از وضعیت داغان کشورمون دچار رنجش فراوان شدم
واینم بماند
من چرا چادر میپوشم عنوان انشامه از انشاهای دوران کودکیمان
این همه چادر پوشیدم وعلاقه ایجاد نشد کنارم نمیتونم بزارم ها ها ها
یکی یکی حرفام ذهنم میاد
دوست داشتم برم کشورای دیگه ببینم زندگی اونا چجوریه
شهری در اسمان خواهم ساخت تا کوچ کنم به انجا هرکی میخواد باهام بیاد قبلا بگه تا براش بلیط رزرو شه رزرو املاش چجوریه یادم نیست
وارد بخش مدیریت وبلاگم شدم یه وبلاگو دیدم مثلا خواسته تبلیغ دین کنه هه چه مسخره بود حالا اینو بگذریم
 اگه روان شناس شم تصمیم دارم اول خودمو روان کاوری کنم
بااین حجم ناراحتی وتنش طبیعیم هست مشکل روحی روانی پیدا کنم
بخند بروی دنیا دنیا به روت بخنده هه
من قوی من میتونم  یکم خودمو دلداری مسخره بدم اره تو میتونی زهرا افرین پیش به سوی اینده درخشان
یکمم از وضعیت داغان کشورمون دچار رنجش فراوان شدم
واینم بماند
من چرا چادر میپوشم عنوان انشامه از انشاهای دوران کودکیمان
این همه چادر پوشیدم وعلاقه ایجاد نشد کنارم نمیتونم بزارم ها ها ها
یکی یکی حرفام ذهنم میاد
دوست داشتم برم کشورای دیگه ببینم زندگی اونا چجوریه
شهری در اسمان خواهم ساخت تا کوچ کنم به انجا هرکی میخواد باهام بیاد قبلا بگه تا براش بلیط رزرو شه رزرو املاش چجوریه یادم نیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.