چگونه‌ باید مقاله خواند؟

بدیهی است که برای پیدا کردن پاسخ پرسشها و نقاط مبهم در حوزه علم و فناوری و آخرین نتایج دستاوردهای علمی و پژوهشی، باید به مطالعه‌ مقالات پرداخت. از آنجایی که نمی‌توان تمام مقالات را مطالعه کرد، ‌پس زمان را نباید صرف خواندن بعضی از مقالات نمود. اگرچه خواندن مقالات ایده های نو و افکار جدیدی در ذهن ما شکل می دهند با این وجود بعضی از آنها می توانند اثر معکوس بر خلاقیت داشته باشند.

ادامه مطلب


بدیهی است که برای پیدا کردن پاسخ پرسشها و نقاط مبهم در حوزه علم و فناوری و آخرین نتایج دستاوردهای علمی و پژوهشی، باید به مطالعه‌ مقالات پرداخت. از آنجایی که نمی‌توان تمام مقالات را مطالعه کرد، ‌پس زمان را نباید صرف خواندن بعضی از مقالات نمود. اگرچه خواندن مقالات ایده های نو و افکار جدیدی در ذهن ما شکل می دهند با این وجود بعضی از آنها می توانند اثر معکوس بر خلاقیت داشته باشند.

ادامه مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.