نمایشگاه کتاب

سه اثر جدید از مجتبی دشتی با عنوان های

شش مرحله ساده برای ترک سیگار

فصل اول آگاهی

فصل دوم آگاهی

و دیگر آثار مولف در نمایشگاه بین الملی کتاب تهران دهم تا بیستم اردیبهشت

مصلی حضرت امام خمینی (ره) – سالن شبستان – راهروی ۱۸ – غرفه ۳۸ انتشارات زهره وند و موسسه فرهنگی حامی تلفن مرکز پخش ۰۲۱۸۸۳۰۰۹۴۲

سه اثر جدید از مجتبی دشتی با عنوان های

شش مرحله ساده برای ترک سیگار

فصل اول آگاهی

فصل دوم آگاهی

و دیگر آثار مولف در نمایشگاه بین الملی کتاب تهران دهم تا بیستم اردیبهشت

مصلی حضرت امام خمینی (ره) - سالن شبستان - راهروی 18 - غرفه 38 انتشارات زهره وند و موسسه فرهنگی حامی تلفن مرکز پخش 02188300942

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.