می خوام که باشم

    من یه آد مم،    چون  شکل آدمم

.هیچی برام مهم نیست،   فقط میخوام که باشم 

کیفیت بودنم چه بد ،چه خوب ،  مهم نیست، فقط می خوام که باشم

   بفکر نونم،    بخور نمیری دارم،  چیزی  دیگه نمی خوام 

                                                فقط می خوام که باشم

دیگران ،سیر باشن یا گشنه  بمن مربوط نمیشه.

 خوش باشن یا ناخوش، ظالم باشن یا مظلوم،

من که چیزیم نمیشه،  

                                          فقط میخوام که باشم

     بفکر جونمم،    هرکه میخواد بمونه یا بمیره  

حق باشه یا ناحق.   کر میشم و کور میشم ،خوبه که زنده ام من

                       فقط می خوام که باشم

   هر چی می خواد بزار بشه، بمن مربوط نمیشه،

  

      آخه…… من یه آدمم، ببین که شکل آدمم!!!؟؟؟

 

    من یه آد مم،    چون  شکل آدمم

.هیچی برام مهم نیست،   فقط میخوام که باشم 

کیفیت بودنم چه بد ،چه خوب ،  مهم نیست، فقط می خوام که باشم

   بفکر نونم،    بخور نمیری دارم،  چیزی  دیگه نمی خوام 

                                                فقط می خوام که باشم

دیگران ،سیر باشن یا گشنه  بمن مربوط نمیشه.

 خوش باشن یا ناخوش، ظالم باشن یا مظلوم،

من که چیزیم نمیشه،  

                                          فقط میخوام که باشم

     بفکر جونمم،    هرکه میخواد بمونه یا بمیره  

حق باشه یا ناحق.   کر میشم و کور میشم ،خوبه که زنده ام من

                       فقط می خوام که باشم

   هر چی می خواد بزار بشه، بمن مربوط نمیشه،

  

      آخه...... من یه آدمم، ببین که شکل آدمم!!!؟؟؟

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.