عطر گلها

 

باغبان،  باحسرت به غنچه گلها نگریست و گفت :

چرا

چندین بهار است  ،  شکفته نمی گردید که عطر افشانی کنید

باغبان، گلهای پر پر شده روی زمین را ندید و

متوجه له شدن  گلبرگ های رنگارنگ ،زیرکفشهایش نشد

ولی عطر دل انگیز  آنها را، زیر کفش هایش  حس کرد

 

باغبان،  باحسرت به غنچه گلها نگریست و گفت :

چرا

چندین بهار است  ،  شکفته نمی گردید که عطر افشانی کنید

باغبان، گلهای پر پر شده روی زمین را ندید و

متوجه له شدن  گلبرگ های رنگارنگ ،زیرکفشهایش نشد

ولی عطر دل انگیز  آنها را، زیر کفش هایش  حس کرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.