شنیده ام …

 

از آن دورها شنیده بودم زمین را پریده ای

آسمان مبارکت

همین که وبالت را شناختی

همین که کنده شدی

همین که آبی شدی بس !

دست از سرت بر نمی دارم

دست راستت ز یر سرم

 

 

 http://shereno.com/7464/9049/297088.html

 

 

 

 

 

از آن دورها شنیده بودم زمین را پریده ای

آسمان مبارکت

همین که وبالت را شناختی

همین که کنده شدی

همین که آبی شدی بس !

دست از سرت بر نمی دارم

دست راستت ز یر سرم

 

 

 http://shereno.com/7464/9049/297088.html

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.