شرکت کنید تا شرکت کنند، در تعامل نه افراط نه تفریط

سلام. این عنوان مربوط میشه به ماجرای یکی از اقوام ما که به دلیل جنبه آموزشی و عبرت گیری خواستم کمی توضیح بدم، تجربه است دیگه خوبه مخصوصا برای سن های بین ۱۷، ۱۸ سالگی که شروع این نوع رفتار ها و فاز ها است چه فازی، فاز تنهایی و دوری از فامیل های دور و نزدیک،

که این حالت در آن دوره ها خیلی حال میده که مثلا همه تو رو کم و کم تر ببینن 

بله، پسر عمه ی خودم رو عرض میکنم که یک ماهی میشه که با دختر مورد علاقش نامزد کردن و خب رسم هست که فامیل های نزدیک هر دوطرف ایاغ اشما ( پاگشا -پاقدم) برگزار کنند وطرف ما ( پسر) مثل دایی و عمو و مادربزرگ ها مهمانی بدهند و خانواده عروس و بقیه فامیل را دعوت کنند جهت آشنایی و صمیمیت بیشتر… حالا یا نهار یا  اغلب شام.

حالا مسله این جاست که ما چندین سال است ایشان را خیلی خیلی کم دیده ایم و خب اینطوری راحت بودند که تا رسید به این مسئله که لازم است که فامیل حضور و نقش داشته باشند با اینکه هیچکس حتی پدر و مادر خود را به حساب نمی آورد و حتی زمان عید دیدنی از دم در سلام میکرد و بعضی وقت ها آن سالی یکبار را هم نمیدیدیم و اینطوری  راحت بود در واقع عادت کرده بود 

به جرات میتونم بگم تو این ۵،۶ سال من جمعا پنج بار ندیدم یعنی واقعا وقتی میدیدیمش اصلا احساس آشنایی و صمیمیت نبود هم قیافش عوض شده بود و هم اصلا نمیدونستیم که بعد از سلام کردن باید در مورد چی باهاش حرف زد. 

عملکرد پسر عمه ی بنده: تقریبا از ۱۸ سالگی کم کم شروع شد و خب راستش عمه وشوهرش هم زورشون نمیرسید که با این رفتار ها مقابله کنند بگذریم.. تا رسید به ۲۴ سالگی که پسر عمه ی بنده ازدواج کرد و فکر اینجا شو نمیکرد که رفت آمد نداشتن خیلی هم خوب نیست و اما انتظارات 

هیچی دیگه گفتم همین. نکنید از این کارا بعد خودمون احساس نادانی و پشیمانی میکنیم و غیر مستقیم به بزرگ تر ها میگیم که خانواده زن من را دعوت کنید و الی آخر… 

حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: ای مردم، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان خود بی نیاز نیست که از او با زبان و دست دفاع کنند. خویشاوندان انسان، بزرگ ترین گروهی هستند که از او حمایت می کنند و اضطراب و ناراحتی او را می زدایند؛ و در هنگام مصیبت ها نسبت به او، پرعاطفه ترین مردم می باشند.

امشب مادربزرگمون مهمانی گرفته برای ایشان حدودا ۵۰ نفر نزدیکان از هر دوطرف .و واقعا یه دونست مادربزرگم این سید و اولاد پیغمبر هم مهربان هم با تدبیر. حتی تو این چند سال هم ما چند بار رفتیم خونشون تا رفت آمدی باشه ولی… 

برنامه هایی دارم تا احساس غربت نکنه امشب. 

+ این یادم رفت بگم که این موضوع برای هر دو طرف صدق میکنه هم دختر هم پسر 

سلام. این عنوان مربوط میشه به ماجرای یکی از اقوام ما که به دلیل جنبه آموزشی و عبرت گیری خواستم کمی توضیح بدم، تجربه است دیگه خوبه مخصوصا برای سن های بین 17، 18 سالگی که شروع این نوع رفتار ها و فاز ها است چه فازی، فاز تنهایی و دوری از فامیل های دور و نزدیک،

که این حالت در آن دوره ها خیلی حال میده که مثلا همه تو رو کم و کم تر ببینن 

بله، پسر عمه ی خودم رو عرض میکنم که یک ماهی میشه که با دختر مورد علاقش نامزد کردن و خب رسم هست که فامیل های نزدیک هر دوطرف ایاغ اشما ( پاگشا -پاقدم) برگزار کنند وطرف ما ( پسر) مثل دایی و عمو و مادربزرگ ها مهمانی بدهند و خانواده عروس و بقیه فامیل را دعوت کنند جهت آشنایی و صمیمیت بیشتر... حالا یا نهار یا  اغلب شام.

حالا مسله این جاست که ما چندین سال است ایشان را خیلی خیلی کم دیده ایم و خب اینطوری راحت بودند که تا رسید به این مسئله که لازم است که فامیل حضور و نقش داشته باشند با اینکه هیچکس حتی پدر و مادر خود را به حساب نمی آورد و حتی زمان عید دیدنی از دم در سلام میکرد و بعضی وقت ها آن سالی یکبار را هم نمیدیدیم و اینطوری  راحت بود در واقع عادت کرده بود 

به جرات میتونم بگم تو این 5،6 سال من جمعا پنج بار ندیدم یعنی واقعا وقتی میدیدیمش اصلا احساس آشنایی و صمیمیت نبود هم قیافش عوض شده بود و هم اصلا نمیدونستیم که بعد از سلام کردن باید در مورد چی باهاش حرف زد. 

عملکرد پسر عمه ی بنده: تقریبا از 18 سالگی کم کم شروع شد و خب راستش عمه وشوهرش هم زورشون نمیرسید که با این رفتار ها مقابله کنند بگذریم.. تا رسید به 24 سالگی که پسر عمه ی بنده ازدواج کرد و فکر اینجا شو نمیکرد که رفت آمد نداشتن خیلی هم خوب نیست و اما انتظارات 

هیچی دیگه گفتم همین. نکنید از این کارا بعد خودمون احساس نادانی و پشیمانی میکنیم و غیر مستقیم به بزرگ تر ها میگیم که خانواده زن من را دعوت کنید و الی آخر... 

حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: ای مردم، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان خود بی نیاز نیست که از او با زبان و دست دفاع کنند. خویشاوندان انسان، بزرگ ترین گروهی هستند که از او حمایت می کنند و اضطراب و ناراحتی او را می زدایند؛ و در هنگام مصیبت ها نسبت به او، پرعاطفه ترین مردم می باشند.

امشب مادربزرگمون مهمانی گرفته برای ایشان حدودا 50 نفر نزدیکان از هر دوطرف .و واقعا یه دونست مادربزرگم این سید و اولاد پیغمبر هم مهربان هم با تدبیر. حتی تو این چند سال هم ما چند بار رفتیم خونشون تا رفت آمدی باشه ولی... 

برنامه هایی دارم تا احساس غربت نکنه امشب. 

+ این یادم رفت بگم که این موضوع برای هر دو طرف صدق میکنه هم دختر هم پسر 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.