شادی

غمها صف  کشیده  ،بهر دیدارم

کجایی شادی؟ بیا کز غم بیزارم 

شادی ازعشق ست،عشق را دریاب

غمها  بدر شدند از عشق دلدارم

 

غمها صف  کشیده  ،بهر دیدارم

کجایی شادی؟ بیا کز غم بیزارم 

شادی ازعشق ست،عشق را دریاب

غمها  بدر شدند از عشق دلدارم

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.