روز عاشقی

آسمان پر ازخورشید بود ،آن روز

 زمین سر سبز و گلباران بود ،آن روز 

  همه سرودعشق ،میخواندند،آن روز

  روز عاشقی ،دنیا مال ما بود،آن روز

، 

آسمان پر ازخورشید بود ،آن روز

 زمین سر سبز و گلباران بود ،آن روز 

  همه سرودعشق ،میخواندند،آن روز

  روز عاشقی ،دنیا مال ما بود،آن روز

، 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.