رفیق نیمه راه

 از نیمه راه ،چرا؟ راه خود کج کردی رفیق

                   وعده ها چه بود،که راه عوض کردی رفیق

گشته ای کاسه  داغ تر ازآش،وای  بر ما

                    جای کلاه سرمی بری، چه بد کردی رفیق


 از نیمه راه ،چرا؟ راه خود کج کردی رفیق

                   وعده ها چه بود،که راه عوض کردی رفیق

گشته ای کاسه  داغ تر ازآش،وای  بر ما

                    جای کلاه سرمی بری، چه بد کردی رفیق


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.