دی:

داره دونگ یی نشون میده
برادر بانو جانگ رو گرفتن شکنجه میکنن
ولی اون فقط داد میزنه ویه چیز میگه
اگه تیکه تیکمم کنین چیزی علیه بانو جانگ نمیگم
کلا از این بازگیر خوشم میاد ولی دمش گرم چه داداشیه تو سریاله
داره دونگ یی نشون میده
برادر بانو جانگ رو گرفتن شکنجه میکنن
ولی اون فقط داد میزنه ویه چیز میگه
اگه تیکه تیکمم کنین چیزی علیه بانو جانگ نمیگم
کلا از این بازگیر خوشم میاد ولی دمش گرم چه داداشیه تو سریاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.