در میان ستارگان

دیشب ساعت ۴ تموم شد حدودا ۲/۵ ساعت فیلم، علمی تخیلی خوبی بود تو حافظه داشتم بین فیلم های در لیست انتظار ولی وقت نبود ببینمش . واقعا زحمت کشیده بودن داشتن ذهن بشر رو حالا چه امکان پذیر چه امکان ناپذیر درگیر میکرد که این خوبه.

همیشه با یک تیر چند تا نشون میزنن. 

Interstellar

+ شب و روز هر جا میرم هر کجا میشینم کلمه ی کنکور میاد جلوی چشمم.

دیشب ساعت 4 تموم شد حدودا 2/5 ساعت فیلم، علمی تخیلی خوبی بود تو حافظه داشتم بین فیلم های در لیست انتظار ولی وقت نبود ببینمش . واقعا زحمت کشیده بودن داشتن ذهن بشر رو حالا چه امکان پذیر چه امکان ناپذیر درگیر میکرد که این خوبه.

همیشه با یک تیر چند تا نشون میزنن. 

Interstellar

+ شب و روز هر جا میرم هر کجا میشینم کلمه ی کنکور میاد جلوی چشمم.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.