درد غربت

           گلی شاداب بودم تو یه گلدون قدیمی

        مرا کندند و کاشتند تو یه گلدون جدیدی

          گرچه گلدون من اینجا   ،  زیبا و طلائیست

           ولی مرا دیگر  آن حال ،آن رنگ و  بو نیست

         پژمرده و دلخونم  ، فقط قد می کشم  من

      دلتنگ گلدون خودم ، آه حسرت می کشم من

           گلی شاداب بودم تو یه گلدون قدیمی

        مرا کندند و کاشتند تو یه گلدون جدیدی

          گرچه گلدون من اینجا   ،  زیبا و طلائیست

           ولی مرا دیگر  آن حال ،آن رنگ و  بو نیست

         پژمرده و دلخونم  ، فقط قد می کشم  من

      دلتنگ گلدون خودم ، آه حسرت می کشم من

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.