خیلی ها

 خیلی ها میگن،عشق تو کتابه،پس چرا بیرونم از کتاب وعاشقم

   خیلی ها میگن عشق، دروغه،  ولی من راستی راستی  عاشقم

     شادترین شادیها عشقه، آنچه آگاهی و آرامش میده ،عشقه

      خیلی ها، راز عشق و نمیدونن ،فقط من میدونمکه عاشقم

 

 خیلی ها میگن،عشق تو کتابه،پس چرا بیرونم از کتاب وعاشقم

   خیلی ها میگن عشق، دروغه،  ولی من راستی راستی  عاشقم

     شادترین شادیها عشقه، آنچه آگاهی و آرامش میده ،عشقه

      خیلی ها، راز عشق و نمیدونن ،فقط من میدونمکه عاشقم

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.