خیال تو

  رفته ای  وخاطرات قشنگت ،از  یادم نمیره  

                   چه با وفاست خیالت ،کز پیشم جایی نمیره

  گفتی جدا شیم ،همه چیز یادمون میره  آری

            رفته از یادم همه، جز مهرت، کز دلم بیرون نمیره

 

  رفته ای  وخاطرات قشنگت ،از  یادم نمیره  

                   چه با وفاست خیالت ،کز پیشم جایی نمیره

  گفتی جدا شیم ،همه چیز یادمون میره  آری

            رفته از یادم همه، جز مهرت، کز دلم بیرون نمیره

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.