تقدیر و تغییر

آری

           تقدیر،   تدبیر افراد عادیست

   (من باید مشگلات و ناملایمات را تحمل کنم ،

چون تقدیر من  است )

      و

            تغییر،  تدبیر افراد عالیست

  (من باید  جوری تغییر کنم ،

که  بتوانم    برمشگلات و   نا ملایمات  غلبه  کرده

      و آنها را در جهت  منافع خود  قراردهم)  

 

  با تغییرات مثبت وسازنده،است که

   انسان به کمال معرفت ،می رسد

     و با آرامش خاطر، خوشبختی را  احساس  می کند

       

آری

           تقدیر،   تدبیر افراد عادیست

   (من باید مشگلات و ناملایمات را تحمل کنم ،

چون تقدیر من  است )

      و

            تغییر،  تدبیر افراد عالیست

  (من باید  جوری تغییر کنم ،

که  بتوانم    برمشگلات و   نا ملایمات  غلبه  کرده

      و آنها را در جهت  منافع خود  قراردهم)  

 

  با تغییرات مثبت وسازنده،است که

   انسان به کمال معرفت ،می رسد

     و با آرامش خاطر، خوشبختی را  احساس  می کند

       

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.