تسلیت وفات حسین بن روح نوبختی وعلی بن محمد سمری+ویژه نامه نهاد وکالت

۱۵شعبان سال ۳۲۹هجری قمری وفات علی بن محمد سمری وکیل چهارم امام زمان علیه السلام

۱۸شعبان سال ۳۲۶هجری قمری وفات حسین بن روح نوبختی وکیل سوم امام زمان علیه السلام

وبلاگ گرو تاریخ مرکز تخصصی مهدویت با تسلیت ارتحال این دو وکیل بزرگوار امام عصر علیهالسلام به معرفی تعدادی کتاب، پایان نامه و مقاله در خصوص نهاد وکالت می پردازد.

کتاب

 1.سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام  نویسنده :محمد رضا جباری  ناشر: موسسه امام خمینی (ره ) قم

 2.سازمان وکالت امامیه وسازمان دعوت عباسیان)شباهتها وتفاو تها)نویسنده: محمدکاظم ملبوبی نشر: معارف قم

۳٫سازمان شیعه امامیه در عصر غیبت صغری  نویسنده: پروین دخت اوحدی ائری  انتشارات :ندای کادح  تهران

 4.پرسمان نیابت و وکالت امامان معصوم علیهم السلام نویسنده  :رحیم لطیفی ناشر: انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج ) قم

 5.پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان (عج( نویسنده: علی غفارزاده ناشر: نبوغ قم

۶٫خاندان نوبختی نویسنده: عباس اقبال آشتیانی ناشر:  کتابخانه طهوری تهران

۷٫رازداران حریم اهل بیت علیهم السلام نویسنده:  جواد سلیمانی ناشر: موسسه امام خمینی (ره) قم

پایان نامه

۱٫تشیع در عصر حسین بن روح نوبختی (۳۲۶ ـ ۳۰۵ هـ ق) نویسنده عبدالقیوم مظفری استاد راهنما : دکترغلامحسن محرمی استاد مشاور :دکتر محسن رنجبر مقطع : کارشناسی ارشد مکان دفاع : جامعة المصطفی العامیة 

 

۲٫بررسی زندگانی سیاسی فرهنگی شلمغانی نویسنده : محمد تقی ذاکری  استاد راهنما : دکتر نعمت الله صفری فروشانی استاد مشاور : دکتر محمد غفوری نژاد مقطع : کارشناسی ارشد

۳٫وضعیت وکلای امام زمان(عج) در کتب امامیه از آغاز غیبت صغرای تاپایان قرن هفتم نویسنده : آفتاب علی استاد راهنما : دکتر نعمت الله صفری فروشانی استاد مشاور :دکتر جباری مقطع : کارشناسی ارشد مکان دفاع : جامعه المصطفی العالمیه –مجتمع آموزش علی امام خمینی–مدرسه ادیان وتاریخ

۴٫موضع سیاسی واجتماعی حسین بن روح وعلمای مرتبط با او نویسنده :  طاهره عظیم زاده تهرانی استاد راهنما : دکترخواجویان استاد مشاور :  دکترنبی مقطع : کارشناسی ارشد مکان دفاع : دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله

۱٫اثبات تاریخی وجود امام زمان از راه بررسی منصب وکالت در عصر غیبت صغری(در رد شبهه­های احمد الکاتب در مورد نفی وجود امام زمان علیه السلام وساختگی بودن منصب وکالت در عصر غیبت صغرا)  نویسنده : حسین قاضی خانی مجله : مشرق موعود شماره9

۲٫گونه شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان عجل الله تعالی فرجه در عصر غیبت صغرا، با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب نویسندگان : نعمت الله صفری فروشانی ؛ حسین قاضی خانی مجله : مشرق موعود شماره۱۹

۳٫بررسی مدیریت تعارض در سازمان وکالت نویسندگان : نعمت الله صفری فروشانی ؛ حسین قاضی خانی مجله : مشرق موعود شماره۳۳

۴٫چگونگی طرح وکلا در منابع امامی دورۀ غیبت صغرا نویسندگان : نعمت الله صفری فروشانی ؛مجیداحمدی کچایی مجله: مشرق موعود۲۴

۵٫علل دست گیری حسین بن روح نوبختی  نویسنده طاهره عظیم زاده تهرانی مجله :تاریخ اسلام شماره 13

۶٫یادی از حسین بن روح نوبختی در منابع کهن (سده­های 4تا8هجری) نویسنده طاهره عظیم زاده تهرانی مجله : تاریخ و فرهنگ شماره 89

۷٫پاسخی به شبهاتی درباره نهاد وکالت نویسنده : نصرت الله آیتی مجله : پژوهش­های مهدوی شماره 5

 

15شعبان سال 329هجری قمری وفات علی بن محمد سمری وکیل چهارم امام زمان علیه السلام

18شعبان سال 326هجری قمری وفات حسین بن روح نوبختی وکیل سوم امام زمان علیه السلام

وبلاگ گرو تاریخ مرکز تخصصی مهدویت با تسلیت ارتحال این دو وکیل بزرگوار امام عصر علیهالسلام به معرفی تعدادی کتاب، پایان نامه و مقاله در خصوص نهاد وکالت می پردازد.

کتاب

 1.سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام  نویسنده :محمد رضا جباری  ناشر: موسسه امام خمینی (ره ) قم

 2.سازمان وکالت امامیه وسازمان دعوت عباسیان)شباهتها وتفاو تها)نویسنده: محمدکاظم ملبوبی نشر: معارف قم

3.سازمان شیعه امامیه در عصر غیبت صغری  نویسنده: پروین دخت اوحدی ائری  انتشارات :ندای کادح  تهران

 4.پرسمان نیابت و وکالت امامان معصوم علیهم السلام نویسنده  :رحیم لطیفی ناشر: انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج ) قم

 5.پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان (عج( نویسنده: علی غفارزاده ناشر: نبوغ قم

6.خاندان نوبختی نویسنده: عباس اقبال آشتیانی ناشر:  کتابخانه طهوری تهران

7.رازداران حریم اهل بیت علیهم السلام نویسنده:  جواد سلیمانی ناشر: موسسه امام خمینی (ره) قم

پایان نامه

1.تشیع در عصر حسین بن روح نوبختی (326 ـ 305 هـ ق) نویسنده عبدالقیوم مظفری استاد راهنما : دکترغلامحسن محرمی استاد مشاور :دکتر محسن رنجبر مقطع : کارشناسی ارشد مکان دفاع : جامعة المصطفی العامیة 

 

2.بررسی زندگانی سیاسی فرهنگی شلمغانی نویسنده : محمد تقی ذاکری  استاد راهنما : دکتر نعمت الله صفری فروشانی استاد مشاور : دکتر محمد غفوری نژاد مقطع : کارشناسی ارشد

3.وضعیت وکلای امام زمان(عج) در کتب امامیه از آغاز غیبت صغرای تاپایان قرن هفتم نویسنده : آفتاب علی استاد راهنما : دکتر نعمت الله صفری فروشانی استاد مشاور :دکتر جباری مقطع : کارشناسی ارشد مکان دفاع : جامعه المصطفی العالمیه –مجتمع آموزش علی امام خمینی–مدرسه ادیان وتاریخ

4.موضع سیاسی واجتماعی حسین بن روح وعلمای مرتبط با او نویسنده :  طاهره عظیم زاده تهرانی استاد راهنما : دکترخواجویان استاد مشاور :  دکترنبی مقطع : کارشناسی ارشد مکان دفاع : دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله

1.اثبات تاریخی وجود امام زمان از راه بررسی منصب وکالت در عصر غیبت صغری(در رد شبهه­های احمد الکاتب در مورد نفی وجود امام زمان علیه السلام وساختگی بودن منصب وکالت در عصر غیبت صغرا)  نویسنده : حسین قاضی خانی مجله : مشرق موعود شماره9

2.گونه شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان عجل الله تعالی فرجه در عصر غیبت صغرا، با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب نویسندگان : نعمت الله صفری فروشانی ؛ حسین قاضی خانی مجله : مشرق موعود شماره19

3.بررسی مدیریت تعارض در سازمان وکالت نویسندگان : نعمت الله صفری فروشانی ؛ حسین قاضی خانی مجله : مشرق موعود شماره33

4.چگونگی طرح وکلا در منابع امامی دورۀ غیبت صغرا نویسندگان : نعمت الله صفری فروشانی ؛مجیداحمدی کچایی مجله: مشرق موعود24

5.علل دست گیری حسین بن روح نوبختی  نویسنده طاهره عظیم زاده تهرانی مجله :تاریخ اسلام شماره 13

6.یادی از حسین بن روح نوبختی در منابع کهن (سده­های 4تا8هجری) نویسنده طاهره عظیم زاده تهرانی مجله : تاریخ و فرهنگ شماره 89

7.پاسخی به شبهاتی درباره نهاد وکالت نویسنده : نصرت الله آیتی مجله : پژوهش­های مهدوی شماره 5

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.