تبریک ولادت امام زمان علیه السلام به اضافه ویژه نامه حضرت مهدی علیه السلام

یکی از راه­های شناخت اصالت آموزه مهدویت ، بررسی این باورداشت در سنت جامعه­ای است که این تفکر درآن پدید آمده، خود را شناسانده و ازسوی مامومین فهمیده و باور پذیر شده است . آنچه در تحلیل آموزه مهدویت مورد غفلت واقع می­شود ، وجود زمینه­های جدی و ریشه های عمیق فکری و دینی باورداشت این آموزه ونقش آفرینی آن در عرصه علمی و فکری است . به بیان دیگر ، نحوه مختلف تلقی و مواجهه با این باورداشت ، راهی به سوی فهم هرچه بهتر آن باز می­گشاید

آیا باور به ظهور مهدی علیه السلام به عنوان منجی آخرالزمان اندیشه­ای با اصالت در اسلام است ؟

آیا این باور در مذهب تشیع واهل سنت به یک میزان دارای اصالت و اهمیت و تاثیر است ؟

بازتاب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مهدویت به چه نحو می­باشد ؟ برگرفته از کتاب نقش باورداشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ وتمدن اسلامی ، امیر محسن عرفان ، ص 115

وبلاگ گروه تاریخ برای دستیابی به پاسخ این سوالات علاوه بر معرفی کتاب نقش باورداشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ وتمدن اسلامی ،اثر: امیر محسن عرفان، ناشر: نشر معارف . به معرفی تعدادی مقاله نیز در این راستا می­پردازد

.بررسی گفتمان گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه نویسنده: سید علاء الدین شاهرخی  مجله: مشرق موعود شماره23

۲٫مهدویت و فرقه حسینیه زیدیه نویسنده سید علی موسوی نژاد مجله :هفت آسمان شماره ۲۷

۳٫سیر اندیشه مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان نویسنده: علی رضا روحی میرآبادی مجله: فقه و تاریخ تمدن شماره ۳و۴

۴٫مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان و قرمطیان نویسنده: علی رضا روحی میرآبادی  مجله: تاریخ اسلام شماره 27

۵٫مهدویت در واقفه و موضع گیری امام رضا علیه السلام نویسنده:محمد حیدر مظفری مجله انتظار موعود شماره ۳۰

۶٫نقش عباسیان در جعل و تحریف روایات مهدوی  نویسندگان: عبدالهادی فقهی زاده، ؛سیدجعفر صادقی  مجله:مشرق موعود شماره29

۷٫فرهنگ مهدویت در لقب­های خلفای عباسی نویسندگان : فاروق عمر ؛علام حسن محرمی مجله: تاریخ در آیینه پژوهش شماره 1

۸٫گونه شناسی کارکردی مفهوم مهدویت با تکیه بر گزارشات تاریخی نویسندگان :مهدی فرمانیان آرائی ؛ حامد قرائتی مجله: مشرق موعود شماره۳۰

۹٫ تجلی فرهنگ انتظار در قیامهای دو قرن اول هجری در ایران نویسنده: پروین ترکمنی آذر مجله: شیعه شناسی شماره۳۳

 

۱۰٫تاثیر اندیشه مهدویت در شکل گیری دولت فاطمیان  نویسنده:حافظ فرزانه مجله:مشرق موعودشماره9

۱۱٫بررسی علل تداوم غیبت امام زمان علیه السلام در دوران شکوفایی دولت­های شیعی نویسندگان : نعمت الله صفری فروشانی ؛مجید احمدی کچایی مجله: مشرق موعود شماره27

۱۲٫نقش باورداشت غیبت درپویای حیات علمی وفرهنگی شیعیان در قرن سوم وچهارم  نویسنده : امیر محسن عرفان  مجله: مشرق موعود شماره17

۱۳٫بررسی تالفات درباره مهدویت در حوزه علمیه بغداد نویسنده :رسول رضوی مجله: مشرق موعود شماره۴

۱۴٫مهدویت در میان سربداران نویسنده:رسول رضوی مجله:مشرق موعود شماره۳

۱۵٫تاثیر ادعای مهدویت در ایجاد دولت مشعشعیان نویسنده: مختار اصلانی  مجله: مشرق موعود شماره3

۱۶٫اندیشه مهدویت در میان نظام شاهیان نویسنده :سیدمهدی حسینی عرب مجله: مشرق موعود شماره۴

۱۷٫فرهنگ انتظار در تاریخ اجتماعی تشیع آذربایجان در دوران پیش از صفویه نویسنده : سید مسعود شاهمرادی مجله: مشرق موعود شماره ۳۶

۱۸٫اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه نویسندگان :مهدی فرهانی منفرد ؛نسیم خلیلی مجله تاریخ اسلام وایران دانشگاه الزهرا شماره ۸۹

۱۹٫دوره قاجاریه و تالیفات درباره مهدویت نویسنده :سیدمهدی حسینی عرب مجله: مشرق موعود شماره ۵

۲۰٫بازخوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت و گرایش مردم به آنان نویسنده : امیر محسن عرفان  مجله: انتظار موعود شماره 30

۲۱٫گونه شناسی مدعیان دروغین مهدویت نویسندگان: نعمت الله صفری فروشانی؛ امیر محسن عرفان  مجله: مشرق موعود شماره30

یکی از راه­های شناخت اصالت آموزه مهدویت ، بررسی این باورداشت در سنت جامعه­ای است که این تفکر درآن پدید آمده، خود را شناسانده و ازسوی مامومین فهمیده و باور پذیر شده است . آنچه در تحلیل آموزه مهدویت مورد غفلت واقع می­شود ، وجود زمینه­های جدی و ریشه های عمیق فکری و دینی باورداشت این آموزه ونقش آفرینی آن در عرصه علمی و فکری است . به بیان دیگر ، نحوه مختلف تلقی و مواجهه با این باورداشت ، راهی به سوی فهم هرچه بهتر آن باز می­گشاید

آیا باور به ظهور مهدی علیه السلام به عنوان منجی آخرالزمان اندیشه­ای با اصالت در اسلام است ؟

آیا این باور در مذهب تشیع واهل سنت به یک میزان دارای اصالت و اهمیت و تاثیر است ؟

بازتاب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مهدویت به چه نحو می­باشد ؟ برگرفته از کتاب نقش باورداشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ وتمدن اسلامی ، امیر محسن عرفان ، ص 115

وبلاگ گروه تاریخ برای دستیابی به پاسخ این سوالات علاوه بر معرفی کتاب نقش باورداشت آموزه مهدویت در احیای فرهنگ وتمدن اسلامی ،اثر: امیر محسن عرفان، ناشر: نشر معارف . به معرفی تعدادی مقاله نیز در این راستا می­پردازد

.بررسی گفتمان گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه نویسنده: سید علاء الدین شاهرخی  مجله: مشرق موعود شماره23

2.مهدویت و فرقه حسینیه زیدیه نویسنده سید علی موسوی نژاد مجله :هفت آسمان شماره 27

3.سیر اندیشه مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان نویسنده: علی رضا روحی میرآبادی مجله: فقه و تاریخ تمدن شماره 3و4

4.مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان و قرمطیان نویسنده: علی رضا روحی میرآبادی  مجله: تاریخ اسلام شماره 27

5.مهدویت در واقفه و موضع گیری امام رضا علیه السلام نویسنده:محمد حیدر مظفری مجله انتظار موعود شماره 30

6.نقش عباسیان در جعل و تحریف روایات مهدوی  نویسندگان: عبدالهادی فقهی زاده، ؛سیدجعفر صادقی  مجله:مشرق موعود شماره29

7.فرهنگ مهدویت در لقب­های خلفای عباسی نویسندگان : فاروق عمر ؛علام حسن محرمی مجله: تاریخ در آیینه پژوهش شماره 1

8.گونه شناسی کارکردی مفهوم مهدویت با تکیه بر گزارشات تاریخی نویسندگان :مهدی فرمانیان آرائی ؛ حامد قرائتی مجله: مشرق موعود شماره30

9. تجلی فرهنگ انتظار در قیامهای دو قرن اول هجری در ایران نویسنده: پروین ترکمنی آذر مجله: شیعه شناسی شماره33

 

10.تاثیر اندیشه مهدویت در شکل گیری دولت فاطمیان  نویسنده:حافظ فرزانه مجله:مشرق موعودشماره9

11.بررسی علل تداوم غیبت امام زمان علیه السلام در دوران شکوفایی دولت­های شیعی نویسندگان : نعمت الله صفری فروشانی ؛مجید احمدی کچایی مجله: مشرق موعود شماره27

12.نقش باورداشت غیبت درپویای حیات علمی وفرهنگی شیعیان در قرن سوم وچهارم  نویسنده : امیر محسن عرفان  مجله: مشرق موعود شماره17

13.بررسی تالفات درباره مهدویت در حوزه علمیه بغداد نویسنده :رسول رضوی مجله: مشرق موعود شماره4

14.مهدویت در میان سربداران نویسنده:رسول رضوی مجله:مشرق موعود شماره3

15.تاثیر ادعای مهدویت در ایجاد دولت مشعشعیان نویسنده: مختار اصلانی  مجله: مشرق موعود شماره3

16.اندیشه مهدویت در میان نظام شاهیان نویسنده :سیدمهدی حسینی عرب مجله: مشرق موعود شماره4

17.فرهنگ انتظار در تاریخ اجتماعی تشیع آذربایجان در دوران پیش از صفویه نویسنده : سید مسعود شاهمرادی مجله: مشرق موعود شماره 36

18.اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه نویسندگان :مهدی فرهانی منفرد ؛نسیم خلیلی مجله تاریخ اسلام وایران دانشگاه الزهرا شماره 89

19.دوره قاجاریه و تالیفات درباره مهدویت نویسنده :سیدمهدی حسینی عرب مجله: مشرق موعود شماره 5

20.بازخوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت و گرایش مردم به آنان نویسنده : امیر محسن عرفان  مجله: انتظار موعود شماره 30

21.گونه شناسی مدعیان دروغین مهدویت نویسندگان: نعمت الله صفری فروشانی؛ امیر محسن عرفان  مجله: مشرق موعود شماره30

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.