بن بست

نگو، بن بسته این کوچه، ندارد هیچ راهی

                            نکو بنگر ، دری دارد  ،به سوی شاهراهی

همه بن بست های زندگی هم ،  این چنینند 

                   دری دارند به اهدافت، گرش  بینی و بگشایی

نگو، بن بسته این کوچه، ندارد هیچ راهی

                            نکو بنگر ، دری دارد  ،به سوی شاهراهی

همه بن بست های زندگی هم ،  این چنینند 

                   دری دارند به اهدافت، گرش  بینی و بگشایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.