باز اومد ( باز نشر )

 

باز اومد تو خونمون

ماهیِ تُنگِ بلور

ماهیِ شادی رسون

اومده از راه دور

 

گلدونای سُنبلی

سفره های گُل گُلی

صدای پای بهار

نغمه های بلبلی

 

سمنو ، سرکه و سیر

یه سبد سیبِ سفید

می شه از دلای پاک

گٌلِ مهربونی چید

 

سکه های زَر زَری

توی سفرمون نشست

تُنبک حاجی فیروز

در غصه ها رو بست

 

 

 اسفند 90

 

 

باز اومد تو خونمون

ماهیِ تُنگِ بلور

ماهیِ شادی رسون

اومده از راه دور

 

گلدونای سُنبلی

سفره های گُل گُلی

صدای پای بهار

نغمه های بلبلی

 

سمنو ، سرکه و سیر

یه سبد سیبِ سفید

می شه از دلای پاک

گٌلِ مهربونی چید

 

سکه های زَر زَری

توی سفرمون نشست

تُنبک حاجی فیروز

در غصه ها رو بست

 

 

 اسفند 90

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.