آرزو

آخرش نفهمیدم اینجائی که هستم تقدیر من است یا تقصیر من…

من که در این جمع گذشتم از هرچه ارزوست

دست غم دیگر چه میخواهد از دل تنهای من؟
 از این وب

آخرش نفهمیدم اینجائی که هستم تقدیر من است یا تقصیر من...

من که در این جمع گذشتم از هرچه ارزوست

دست غم دیگر چه میخواهد از دل تنهای من؟
 از این وب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.